Info

Sivuston ylläpito:  operaatiokeskuslive@gmail.comVerkkopalveluiden ja -sivustojen käyttöehdot

1  WWW-SIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

Seuraavassa esitetään julkisten sivustojen käyttöehdot. Muodostamalla yhteyden tähän sivustoon, selaamalla sen sisältöä tai käyttämällä kyseistä sivustoa ilmoitat, että olet lukenut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä sivustoa.

Sivusto voi milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä ehtoja ja muita tämän sivuston tietoja. Sivuston tietojen ei luvata eikä taata olevan oikein, ajantasaisia tai täydellisiä. Sivusto ei vastaa mistään sivustonsa tai niillä esitetyn materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

2  RAJATTU KÄYTTÖOIKEUS

Kaikenlainen sivuilla olevan sisällön jäljentäminen, muokkaaminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on sallittu vain sivuston etukäteen antamalla kirjallisella luvalla. Sivusto sallii kuitenkin näiden verkkosivujen osittaisen tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön edellyttäen kuitenkin, että sivuston mainetta tai liiketoimintaa ei vahingoiteta.

Verkkosivuilla julkaistuja lehdistötiedotteita saa käyttää, mikäli lähde mainitaan. Lehdistötiedotteita ei saa muuttaa tai muokata ilman sivuston antamaa kirjallista lupaa.

3  VASTUUNRAJOITUS

Verkkosivusto tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”-ehdoilla ja verkkosivuston ja niillä olevien tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla riskillä.

Sivusto ei anna mitään takuuta näiden verkkosivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai mahdollisesti havaittujen virheiden korjaamisesta eikä myöskään sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Sivusto ei takaa sitä, että nämä verkkosivut ovat käytettävissä keskeytyksettä tai virheettömästi. Sivusto pidättää itselleen oikeuden tehdä verkkosivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Sivusto ei takaa sitä, että verkkosivut ovat vapaita viruksista tai vastaavista haittatekijöistä.

Sivusto ei ole vastuussa mistään näillä verkkosivuilla tarjoamansa palvelun tai tietojen tarjoamisen tai niiden keskeytymisen aiheuttamista vahingoista olivatpa ne mitä laatua tahansa, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu sivustolle tai vaikka sivustolla tai sen edustajalla olisi ollut tieto sivuilla olevasta virheestä.

Sivuston vastuu näiden verkkosivujen sisällöstä on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

4  TEKIJÄNOIKEUDET JA TAVARAMERKIT

Sivuston lisenssinantajat omistavat kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet näillä verkkosivulla oleviin materiaaleihin. Sivuston -tavaramerkit ovat sen omistamia tavaramerkkejä.

Sivusto pidättää kaikki oikeudet verkkosivuilla olevaan materiaaliin.

5  KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOSIVUT

Näillä www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille. Linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Linkin sisällyttäminen näille sivuille ei tarkoita, että sivusto suosittelisi tai mainostaisi viitattuja sivuja. Sivusto ei vastaa tiedoista tai aineistoista, joita kolmannet osapuolet tarjoavat omilla verkkosivuilla.

6  EI SIJOITUSSUOSITUS

Näillä verkkosivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sitovana tarjouksena. Näille verkkosivuille ei sisälly tarjousta myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja eikä myöskään neuvoa tai kehotusta näiden toimien tekemiseen tai niihin liittyen.

7  LOKIT JA EVÄSTEET

Kaikki liikenne verkkosivuilla kirjautuu lokeihin. Lokien tarkoitus on tuottaa informaatiota:

–  käyttömääristä
–  miten ja mistä verkkosivustoa on käytetty
–  käytetystä tekniikasta
–  virhetilanteista

Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ei kerätä lokeihin.

Verkkosivustossa voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tallentuvia pieniä tekstitiedostoja. Evästeet sisältävät tietoja ja niitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Jos et halua vastaanottaa evästeitä etkä halua ilmoitusta niiden käyttämisestä, voit määrittää selaimen asetukset vastaavasti, jos se on mahdollista käyttämässäsi selaimessa. Tällöin et ehkä voi tarkastella tai käyttää verkkosivuston kaikkia osia.

8  SOVELLETTAVA LAKI

Näihin ehtoihin sovelletaan Thaimaan lakeja koska sivustoa ylläpidetään Thaimaassa.

 9  HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

–  Asiakkuuksiin liittyvien asioiden hoitamiseen
–  Analysointiin,
–  Palveluiden tuottamiseen ja personointiin,
–  Liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen,
–  Markkinointiin,
–  Etämyyntiin,
–  Mielipide- ja markkinatutkimuksiin
–  Asiakasviestintään
–  Kumppanitoimintaan

10  HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

–  Voimme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille, mikäli se on tarpeen rekisteröidyn palvelemiseksi

11  KUVAUS TEKNISISTÄ JA ORGANISATORISISTA TURVATOIMISTA

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on sivustolle tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi:

–  Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
–  Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla
–  Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät
–  Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin
–  Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty
–  Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
–  Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot

12  TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tätä selostetta käsittelytoimista parhaaksi katsomallaan tavalla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan selosteeseen käsittelytoiminnasta säännöllisesti.


1 kommentti: